Medlemmar och prisändringsmodeller

Här finns medlemsföretag med tillhörande samrådsprotokoll och prisändringsmodeller.

Prisändringsmodellerna är framtagna året innan de tillämpas och filer benämnda exempelvis ”Prisändringsmodell 2022” gäller alltså från 2023 och så vidare. Det går bra att höra av sig till Prisdialogens kansli och begära ut äldre prisändringsmodeller och samrådsprotokoll.

Telefon: 072-915 54 75 (mån-tor, kl 9-11)
Epost: kansliet@prisdialogen.se
Org. nr: 802471-2641