2021

Företag med Prisdialog för 2021

Borås Energi och miljö

Samrådsprotokoll: Slutsamrådsprotokollet Prisdialogen 2021.

Prisändringsmodell: Prisändringsmodellen Prisdialogen 2021.

 

Övik Energi

Samrådsprotokoll: Samrådsprotokollet Prisdialogen 2021.

Prisändringsmodell: Prisförändringsmodellen Prisdialogen 2021.